De eenmanszaak Jouw Topvorm, met KvK-nummer 61515612, hierna ‘Jouw Topvorm’ wil u hartelijk welkom heten op www.jouwtopvorm.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Jouw Topvorm kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Jouw Topvorm zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico.

Jouw Topvorm zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Jouw Topvorm is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Jouw Topvorm verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Jouw Topvorm tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Jouw Topvorm dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar www.jouwtopvorm.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Jouw Topvorm of die van licentiegevers. Jouw Topvorm behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via www.jouwtopvorm.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Jouw Topvorm per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Jouw Topvorm weten via www.jouwtopvorm.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Jouw Topvorm verplicht is tot enige schadevergoeding.